Onze website is bedoeld om u algemene informatie te verschaffen. U kunt dan ook geen rechten ontlenen aan de informatie op, of afkomstig van, deze website. Bovendien is het, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Greidanus Administratie & Belastingadvies, niet toegestaan om onze website, inclusief de inhoud daarvan, te gebruiken voor ander dan persoonlijk en niet-commercieel gebruik.

 

Op al onze diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing. Deze beperken uw rechten. Wij zenden u desgewenst uiteraard graag een kopie van deze voorwaarden.